Depok

Link met De Calonne en oorsprong van “de 12” achternamen
Vele Calonnes werkten en leefden in Depok (Indonesië). Tussen onze familie en diverse Depokse families bestaan dan ook verwantschappen.
Een aantal van de aan De Calonne gelieerde families behoren tot de 12 families uit Depok. Deze families stammen af van de oorspronkelijk in 1714 vrijgelaten slaven van Cornelis Chastelein. Het gaat om de families Bacas, Isakh, Jacob, Jonathans, Joseph, Laurens, Leander, Loen, Sadokh, Samuel, Soedira en Tholense. De achternaam Sadokh komt in ieder geval na de tweede wereldoorlog niet meer voor.

Cornelis Chastelein
(1657-1714) had in zijn testament zijn slaven/lijfeigenen de vrijheid geschonken en land gegeven om op te wonen er te werken (het tegenwoordige Depok). Uit het testament blijkt dat de lijfeigenen rond 1714 nog geen achternamen hadden, behalve ene Elias Soedira (een timmerman-slaaf). De meeste slaven worden in het testament aangeduid met een voornaam en hun plaats van herkomst. In het testament wordt ongeveer de helft van de ruim150 slaven die na Cornelis’ dood werden vrijgelaten expliciet benoemd. De meesten daarvan waren afkomstig van Bali, een aantal van Makassar (Sulawesi), Surabaya, Bengalen (India) en van de kust van Coromandel (ook India). De slaven die worden aangeduid met “van Batavia” zijn waarschijnlijk 2e generatie slaven die in of rond Depok en Batavia zijn geboren uit slaven die van elders afkomstig waren.

Klik hier voor een overzicht van de in het testament van Cornelis genoemde personen (inclusief gezinsreconstructies waar mogelijk).

Het bekende verhaal dat Cornelis Chastelijn de 12 families zelf christelijke achternamen gaf, is dus zeer waarschijnlijk niet juist. Tot die conclusie komt ook Jan-Karel Kwisthout in zijn boek “Sporen uit het verleden van Depok” (ISBN 978-90-8539-816-5). De achternamen (behalve Soedira) zijn pas later, in ieder geval na het overlijden van Cornelis Chastelein, ontstaan. In een aantal achternamen zijn duidelijk Hollandse voornamen te herkennen (Isakh, Jonathans, Jacob, Joseph, Laurens, Samuel). Die zijn mogelijk afgeleid van voornamen van oorspronkelijk vrijgelaten slaven. In het testament komt bijvoorbeeld een Jonathan en een Samuel voor. Er komen ook twee slaven met de voornaam “Salomon” in voor: 1 van Bali en 1 van Makasser. Als je ervan uitgaat dat de latere achternamen oorspronkelijk voornamen van vrijgelaten slaven waren, zou ook een familie als “Salomons”, die ook al in de tweede helft van de 18e eeuw voorkomt in Depok, een oorspronkelijke Depokse familie kunnen zijn!
Een achternaam kan verder zijn afgeleid van de (voor- of achter)naam van de doopgetuige bij “kerstening”. Dit was bij de zogenaamde Mardijkers (een verzamelnaam voor vrijgelaten slaven in Nederlands-Indië) heel gebruikelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een vrijgelaten Chastelein-slaaf (bijvoorbeeld “Jan” van Bali) die gedoopt werd op die manier de achternaam Bacas van een doopgetuige heeft gekregen. Voortaan heette hij dan “Jan Bacas”.
NB Onder de Mardijkers waren veel van oorsprong Portugese krijgsgevangen en de voertaal in de Mardijkse kerk was een soort bastaard-Portugees.

Het onderzoek
Op dit moment doe ik uitgebreid onderzoek naar al de 12 bekende Depokse families, met als doel:
a) de gegevens ontsluiten voor andere genealogen en afstammelingen van Depokkers;
b) door contacten via deze site meer gegevens verzamelen;
c) op den duur laten zien in hoeverre de 12 oospronkelijke families met elkaar verweven zijn en hoe de families zich hebben verspreid over Indonesië en daarbuiten.
Er zijn nu, op basis van onderstaande bronnen, meer dan 1500 afstammelingen van de 12 families opgenomen in het bestand.

Bronnen
In de archieven van de Stichting Indisch Familiearchief (SIFA) liggen familiedossiers van de meeste van de 12 Depokse families. De genealogische gegevens van die dossiers zijn inmiddels grotendeels ingevoerd op deze site.
Verder doorzoek en verwerk ik ook de Regeringsalmanakken van Nederlands-Indië (kortweg: RA), van 1815-1942. Deze bevatten ook nuttige gegevens, al worden hier meestal geen ouders genoemd van bijvoorbeeld geborenen.
Ook verwerk in de gegevens uit de Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging. Met name de doopregisters van de Portugese Buitenkerk te Batavia, de Maleise Kerk te Batavia en de Protestantse Kerk te Batavia zijn erg nuttig. Dit omdat ze gegevens bevatten van geboortes en dopen voor invoering van de Burgerlijke Stand in Nederlands-Indië èn wel ouders vermelden.
Ook gebruik ik informatie van andere sites, zoals de site http://www.depok.nl [al enige jaren niet meer bijgewerkt en deels offline], die vooral gericht is op de familie Loen.
Tot slot zijn er nog de algemene bronnen die ik ook gebruik voor andere (Indische) families. Klik hier voor een overzicht, of gebruik de link in het menu bovenaan deze website.

Begraafplaats
Met name in 2015 heb ik op de begraafplaats van Depok Lama enkele honderden grafstenen gefotografeerd van Depokkers. Een overzicht (.pdf) van de namen en grafschriften is hier (op grafnummer) of hier (op alfabet) te downloaden. Meer informatie en de foto’s op deze pagina. De grafnummers en het jaar van de foto zijn af te leiden uit de bestandsnaam en ook te vinden in het .pdf-overzicht.

Ontsluiting gegevens
De genealogische gegevens van de Depokkers zijn, net als de gegevens over De Calonne, op te zoeken via het linkermenu (optie: “Genealogie | Stamboom“). De gegevens worden ook geïndexeerd door Google en zijn dus daar ook te vinden. Ook voor de gegevens over de Depokkers geldt: gegevens van nog levende personen zijn, in verband met de privacy, alleen in te zien met een account.

Over de getoonde informatie
Als de geboorte-, overlijdens- of trouwplaats “Buitenzorg” is, wordt vaak het district Buitenzorg (tegenwoordig: Bogor) bedoeld. Het daadwerkelijke feit zal in de meeste gevallen gewoon in Depok plaats hebben gevonden.

Over de loop der decennia verschilt de schrijfwijze van de achternamen nogal eens, soms zelfs bij dezelfde personen. Enkele voorbeelden van schrijfwijzen die voorkomen:
Bacas: Bacas, Backas, Bachas, Bakas
Isakh: Isakh, Isaack, Izaak, Isaaks, Isack, Isaak, Isaeck, Izaks
Jacob, Jonathans en Joseph: geen andere schrijfwijzen bekend tot zover.
Laurens: Laurens, Lourens
Leander: Leander, Leanders, Leandersz
Loen: Loen, Loon en mogelijk ook Lawn, Lawnd en Loend
Sadokh: Sadokh, Sadok, Zadokh
Samuel: Samuel, Samuels, Samuelsz
Soedira: Soedira, Zoedira
Tholense: Tholense, Tolenze, Tulensie, Tulenzij

Uw bijdrage
Ziet u gegevens die niet kloppen, of heeft u aanvullende gegevens? U kunt uw suggesties doorgeven bij een bepaalde persoon of een bepaald gezin, door op die plek op de “suggestie”-tab te klikken (rechtsboven).
U kunt ook reageren door middel van de link “Reactie toevoegen”/”Reacties” onder dit artikel.
Ook is er een speciaal formulier waarop u en uw contacten uw gegevens kunt invullen. Er is een Nederlandse en een Indonesische versie (als u verbeteringen heeft op de Indonesische tekst houd ik mij aanbevolen!). U kunt het formulier invullen, opslaan en e-mailen of u kunt het uitprinten, invullen en opsturen. Het spreekt vanzelf dat u van harte wordt opgeroepen het formulier breed te verspreiden onder leden van de “12 families”!

Reacties

reacties

13 reacties op Depok

 1. Sylvana schreef:

  Hallo mijn opa heette Johannes Leander geboren 17 maart 1926 Depok kunt u misschien meer informatie geven?

 2. JC Leander schreef:

  Geachte,

  Ben in bezit van ‘HET TESTAMENT van CORNELIS CHASTELEIIN’
  In leven ,, raad ordinaris van India”
  Overleden te Batavia den 28 Juni 1714
  Testament in schrift en verkeerd in goede staat.
  Testament van 40 bladzijden in zowel oud Nederlands als oud Maleis.
  Heb tevens dit testament gedigitaliseerd.
  Testament verleend onder andere het vrijgeven van zijn ‘lijffeygenen’ en verdeling en de landerijen.
  Is hier verder iemand op de hoogte van dit testament.
  Wacht reacties belangstellend af.
  Groet
  JC Leander

  • Wubina Helena Bolt schreef:

   Ja ik ben in het bezit van dit testament. Mijn moeder was een Regina Soedira en was een dochter van Adriaan Soedira die in totaal 11 kinderen had waarvan 4 meisje en de rest jongens. Van de 4 Meisjes was mijn moeder de enige die 7 kinderen op de wereld bracht. Ik ben die oudste geboren in Augustus 1933. Mijn zus en twee broers leven in Nederland en ik in Athene Griekenland, Mijn moeder trouwde een Andries Bolt, geboren in Loppersum, Groningen. Wilt u meer weten schrijf me maar!

 3. Pingback: De Indische Onderzoeker: Dennis de Calonne - IGV

 4. Evert Obdeijn schreef:

  Hallo,

  Ik ben op zoek naar familie van Adriana Loen, in uw database gelijkgestelden is zij te vinden in 1925. Zij had een relatie met Daan Jacob Joner.
  Ben vooral benieuwd naar haar link met Depok.

  Evert

Laat een reactie achter op Anoniem Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *