[:nl]Nieuwe krantenknipsels[:en]New newspaper cutouts[:]

[:nl]Dankzij het digitale tijdschriftenarchief van Indisch tijdschrift Moesson (inclusief TongTong) zijn er weer een aantal leuke artikelen toegevoegd aan het (digitale) familiearchief.
Het gaat onder andere om Christine Gallas-de Calonne als lid de katholieke tennisclub aan het Waterlooplein te Batavia, Albertine de Calonne-Smit die iets schrijft over de vechtvliegeravonturen van haar zoon René de Calonne, over Johanna Elly de Calonne als leidster van de “Kinder-Vakantie-Kolonie” te Batavia aan het eind van de jaren twintig van de 20e eeuw, over Anita van Brugge-de Calonne en een schoolreunie (Balikpapan) en over de zogenaamde “Kris van Knaud”, de oudste kris ter wereld.
Klik op “continue reading” om meer te weten te komen en voor links naar de .pdf-bestanden.


Leidster op een kinderkamp
Het eerste artikel, uit de TongTong van 15 augustus 1970, gaat over Johanna Elly de Calonne. Zij was een aantal jaar leidster bij de “Kinder-Vakantie-Kolonie” in Batavia. Het artikel zegt iets over wat de kolonie was en bevat twee foto’s waar Elly de Calonne op staat. De ene is een groepsfoto, met Elly rechtsvoor, zittend op leuning van de rechterstoel. De andere foto is er een van de eetzaal, met Elly op een versierde stoel ter ere van haar verjaardag.

1970-08-15 TongTong - Elly DE CALONNE - kinder-vakantie-kolonie - 2b

1970-08-15 TongTong - Elly DE CALONNE - kinder-vakantie-kolonie - 2a

Kijk op de persoonspagina van Elly de Calonne (onderaan, onder “levensverhalen”) voor een link naar het .pdf-bestand van het artikel, of klik hier voor een rechtstreekse link naar het .pdf-bestand.

Tennis
Het tweede artikel gaat over Christine Gallas-de Calonne (geb. Ketahun 1919 ). In de Moesson van november 1997 wordt zij genoemd in het bijschrift van een foto van de Katholieke tennisclub aan het Waterlooplein te Batavia. Ze zou een van de dames zijn achter het net (waarschijnlijk de middelste dame). De foto komt uit 1933.

1997-11 Moesson - Christine DE CALONNE - tennis-detail

Klik hier voor het .pdf-bestand van het artikeltje.

Vliegeren
Het derde artikel komt uit de Moesson van maart 2003. Het is een ingezonden stuk van Albertine “Dot” de Calonne-Smit (geb. Batavia 1924). Ze schrijft daarin over de hobby van haar zoon René: vechtvliegeren. Bevat ook een foto van René terwijl hij aan het vliegeren is.

2003-03-01 Moesson - Rene DE CALONNE - vechtvliegeren - 1b

Klik hier voor het .pdf-bestand van het ingezonden stuk.

Schoolreunie
In de Moesson van 15 januari 1983 stond een artikel over een reunie van de schooljeugd van Balikpapan. Anita Monica de Calonne was daar bij en deed verslag, onder meer van de dia-vertoning.
Klik hier om een afbeelding van het artikel te openen in een apart venster.

Mysterieuze kris
Ook heb ik uit de oude Moessons nog artikelen gevonden over de zogenaamde “Kris van Knaud”, de oudste kris ter wereld. Degene die de kris oorspronkelijk kreeg van een heerser uit het sultanaat van Yogyakarta was Charles Knaud. Charles was verwant aan Francois Joseph de Calonne, de vader van August Gerard de Calonne. Francois Joseph was namelijk getrouwd met een jongere zus van Charles Knaud: Maria Jacoba Cornelia Knaud. Francois Joseph was dus een zwager van Charles Knaud.
Over de kris van Knaud is veel geschreven, onder andere op de Nederlandstalige Wikipedia en wat uitgebreider op de Engelstalige Wikipedia.
Een eerste artikel over de kris in Moesson stamt uit 1989 en is van de hand van ver familielid J.M. Knaud. Hij schrijft over het feit dat niemand meer weet waar de kris is gebleven. En dan volgt in 2003 een artikel waarin wordt verteld dat de kris is teruggevonden na bijna 100 jaar.
Klik hier voor het eerste artikel en hier voor het tweede artikel.[:en]Thanks to the digitalized magazine archive of “Moesson” magazine (including TongTong) there are some nice items added to the (digital) family archive.
These include articles about Christine Gallas de Calonne as member Catholic tennis club on Waterlooplein (Batavia), Albertine de Calonne-Smith about the kite fighting-adventures of her son René de Calonne, about Johanna Elly de Calonne as a leader of the vacation camps for children in Batavia at the end of the twenties of the 20th century, Anita de Calonne about a school reunion (Balikpapan) and the so-called “Kris of Knaud”, the oldest kris in the world.


Leader at a children’s camp
The first article, from TongTong (August 15, 1970), is about Johanna Elly de Calonne. For several years she was a leader at at the “Children’s Holiday Colony” in Batavia. The article gives some background about the camp and contains two pictures whit Elly de Calonne on it. One is a group photo, with Elly sitting on the handrail of the chair on the right. The other picture is one of the dining room, with Elly sitting on a decorated chair in honor of her birthday.

1970-08-15 TongTong - Elly DE CALONNE - kinder-vakantie-kolonie - 2b

1970-08-15 TongTong - Elly DE CALONNE - kinder-vakantie-kolonie - 2a

Check the detailed page about Elly de Calonne (below, under “histories”) for a link to the .pdf-file (full article, in Dutch), or click here for a direct link.

Tennis
The second article is about Christine Gallas-de Calonne (born Ketahun 1919). In Moesson magazine (November 1997) she was named in the caption by a photograph of the Catholic tennis club on Waterlooplein, Batavia. Apparantly she is one of the ladies behind the net (probably the middle one). The photo was taken in 1933.

1997-11 Moesson - Christine DE CALONNE - tennis-detail

Click here for a direct link to the .pdf file (full article, in Dutch).

Kite fighting
The third item is from the March 2003 edition of Moesson magazine. It is an article by Albertine “Dot” de Calonne-Smit (born Batavia 1924). She writes about the hobby of her son René: kite fighting. The article also contains a picture of René while he is kiting.

2003-03-01 Moesson - Rene DE CALONNE - vechtvliegeren - 1b

Click here for a direct link to the .pdf file (full article, in Dutch).

School reunion
In the January 1983-edition of Moesson magazine I found an article about a reunion of the schoolchildren of Balikpapan (Indonesia). Anita Monica de Calonne attended the reunion and reported about the slideshow.
Click here for an image of the full article (in Dutch) in a new tab/on a new screen.

Mysterious kris
I also found articles in Moesson magazine about the “Kris of Knaud”, the oldest kris in the world. The person who originally received the kris from a ruler of the Sultanate of Yogyakarta was Charles Knaud. Charles was related to Francois Joseph de Calonne, the father of August Gerard de Calonne. Francois Joseph was married to a younger sister of Charles Knaud: Maria Jacoba Cornelia Knaud. That makes Francois Joseph a brother-in-law of Charles Knaud.
Much has been written about the kris of Knaud, for example on the Dutch Wikipedia and more extensively on the English Wikipedia.
A first article on the kris in Moesson magazine is from 1989 and was written by distant relative J.M. Knaud. He writes about the fact the kris is lost. And then in 2003 there’s an article in Moesson about how the kris has been found again after nearly 100 years.
Click here for the first article and here for the second article (both in Dutch).[:]

Reacties

reacties

Dit bericht is geplaatst in Bronnen, De Calonne, Genealogie. Bookmark de permalink.

1 Reactie naar [:nl]Nieuwe krantenknipsels[:en]New newspaper cutouts[:]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *