Jules François de Calonne en het Deca-park

Pre-Indië tijd
Jules François de Calonne wordt op 27 september 1883 geboren te Mr. Cornelis, Nederlands-Indië. Hij is de zoon van Ant(h)onius Victor de Calonne en Johanna Jacoba Meister. Op 22 december 1909 trouwt Jules François te Rotterdam met Geertruida Wilhelmina Catharina Verkruissen (geb. 29 november 1886 te ’s-Gravenhage). Eerder al, op 12 februari 1908, kreeg Geertruida een dochter. Zij krijgt dezelfde voornamen mee als haar moeder: Geertruida Wilhelmina Catharina. Voor het huwelijk van haar ouders (namelijk op 5 maart 1908) wordt zij erkend door haar moeder en krijgt zij haar achternaam mee: Verkruissen. Bij het huwelijk van haar ouders wordt Geertruida ook erkend door Jules François en krijgt zij de achternaam De Calonne. Op 8 oktober 1910 vertrekt het gezin met het schip “Kawi” van Rotterdam, via Marseille, naar Nederlands-Indië.

Vroege carrière, Deca-park
1915-06-19-dag_Het_nieuws_van_den_dag_-_DECA-park_-_2Rond 1914 is Jules François de Calonne filmdistributeur in Nederlands-Indië. Vanaf 1915 is hij directeur van de Deca N.V. en woont hij te Weltevreden. Deca exploiteert onder andere het beroemde Deca-park/Decapark te Batavia, destijds gelegen op de locatie van het tegenwoordige Monumen Nasional. Klik hier voor een kaart van Batavia uit 1938; het Decapark was toen te vinden in het Noorden van het Koningsplein.
Het Deca-park werd in 1915 opgericht door Jules François de Calonne. Vanaf 1915 worden het Deca-park en Jules François dan ook geregeld genoemd in de Indische bladen. De naam is afgeleid uit de eerste letters van Jules François’ achternaam: De Calonne.

In het Nieuws van den dag van 13 november 1917 wordt vermeld dat Jules de gemeenteraad van Batavia verzoekt “nog drie maanden in het jaar 1918 de beschikking over het park te mogen behouden. Er was sprake van een inschrijving voor exploitatie, die in december 1917 plaats zou moeten vinden, waarop per januari 1918 de nieuwe exploitant zijn intrede zou moeten nemen. Dit werd gezien als een onmogelijkheid. Het verzoek werd dan ook zeer kansrijk geacht.Verder wordt in datzelfde artikel vermeld dat Jules van de gemeenteraad een bedrag van tweeduizend gulden subsidie vraagt en krijgt. Hij wil dit gebruiken voor het geven van wekelijkse “stafmuziek-concerten” in het Deca-park, in plaats van de maandelijkse “uitvoeringen der schutterijmuziek in het Wilhelmina Park”.

Uit Het nieuws van den dag van 20 december 1917 komen we meer te weten over de inschrijving. De krant meldt officieus dat er verschillende inschrijvingen zijn. Jules François schrijft, volgens de geruchten, in voor 3000 gulden per maand, twee anderen voor respectievelijk 4500 en 4700 per maand. De krant windt er geen doekjes om dat zij vinden dat de exploitatie aan Jules François gegund moet worden (“Vast staat, dat de Heer de Calonne er recht op heeft dat hem het Park opnieuw wordt gegund.”). Uit een bericht van Het nieuws van den dag van 30 oktober 1919 blijkt dat er een speciale Commissie voor het Deca-park was in de gemeenteraad van Batavia.
Blijkbaar wordt de exploitatie inderdaad aan hem gegund, want in 1919 en 1920 staat hij een aantal keren in Het nieuws van den dag. Vaak gaat het om sponsoring of liefdadigheid waar Jules François bij betrokken is. Zo stelde hij de faciliteiten van het Deca-park ter beschikking, bijvoorbeeld voor benefietconcerten. Ook sponsorde hij waterpolo, voetbal en cricket.
Ik leid uit dit alles af dat (in ieder geval het terrein van) het Deca-park niet in eigendom was van Jules François. Hij mocht het van de gemeente, tegen betaling van enkele duizenden guldens per maand, “slechts” exploiteren.

Repatriatie
In juli 1920 verschijnen er in Het nieuws van den dag verschillende aankondigingen van een zogenaamde “vendutie”, of openbare verkoop van zaken. Dit gebeurde meestal als iemand terug ging naar Nederland. De berichten geven een mooie inkijk in de bezittingen van de familie J.F. de Calonne, omdat een lijst van die zaken werd opgenomen in de advertenties.
Jules François vertrekt, zonder vrouw en kind met stoomschip “Prinses Juliana” rond 20 september 1920 naar Nederland. Zijn vrouw en kind zijn al een jaar eerder naar Nederland vertrokken. Jules François en meereizende zus Angelique Pauline komen op 24 oktober 1920 aan in Amsterdam.

Latere carrière, financiële problemen
In oktober 1921 opent hij, samen met de heer A. de Parmentier, “Palais de danse Deca”. Het bericht in Het Vaderland suggereert ook dat Jules François op dat moment eigenaar is van het Deca-park. Zoals hierboven is uitgelegd, zal hij geen eigenaar geweest zijn, maar kan hij best op dat moment nog exploitant zijn geweest van het Deca-park.
Een paar maanden voor opening van Palais de dance Deca, op 20 augustus 1921 scheidt Jules François van zijn vrouw Geertruida Wilhelmina Catharina Verkruissen. Hun dochter is dan 13 jaar oud.

Nieuwe Rotterdamsche Courant - 31 januari 1924 - faillissementRond 27 maart 1923 wordt aan Jules François, op zijn verzoek, surséance van betaling verleend door de rechtbank Rotterdam. Surséance van betaling is in de praktijk meestal een voorportaal van faillissement en dat blijkt ook wanneer Jules François op 30 januari 1924 failliet wordt verklaard door de rechtbank Rotterdam. Jules François verblijft dan “in het buitenland”, waarschijnlijk in Nederlands-Indië. Het faillissement wordt een paar maanden later, namelijk op 7 maart 1924, alweer opgeheven door de rechtbank Rotterdam.
Een aantal maanden later trouwt Jules François in Rotterdam met Magdalena Pietronella Letterie (geb. 14 maart 1896 te Rotterdam).

Persoonlijk geluk staat blijkbaar niet in de weg aan nieuwe financiële problemen, blijkens de bekendmaking van een Bataviaanse deurwaarder in Het nieuws van den dag van 30 december 1925. Jules François blijkt in Nederlands-Indië nog 5328,80 gulden inkomstenbelasting 1921 schuldig te zijn aan de schatkist. Dat was in die tijd een enorm bedrag.

Van 1924 tot 1926 heeft Jules François een bioscoop genaamd “Deca” aan de Oranjeboomstraat 267 te Rotterdam. Tegen de tijd van zijn overlijden in 1930 is hij werknemer bij N.V. Reclamebedrijf Aneta. Of hij doorfinanciële problemen uiteindelijk gedwongen werd het ondernemerschap op te geven en in loondienst te gaan, of dat het een vrijwillige keuze was, is niet bekend.


Overlijden

Jules François de Calonne overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval: een auto-ongeluk nabij Tjikampek (Java) in de ochtend van 21 september 1930. Hij werd op 22 september 1930 begraven te Batavia.

Op de volgende pagina volgt de tekst van het uitgebreide verslag van het ongeval in de Het Vaderland van zondag 19 oktober 1930, ochtendblad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *